Faglig udvikling og kvalitetssikring i medarbejderstaben

Mange Jobcentre står med rekrutteringsvanskeligheder i tider, hvor der er mangel på kvalificeret personale. Løsningen har for nogle Jobcentre været at ansætte ufaglært personale, nyuddannede eller ansættelse af akademikere med kort omskoling. Disse medarbejdergrupper har ikke praktisk erfaring, og må derfor begynde fra bunden. Den samlede medarbejdergruppe føler sig ofte presset, hvis de sideløbende med håndtering af egen sagsstamme i en længere periode, eller gentagne gange, må afse ressourcer til oplæring af nye medarbejdere. Ofte bliver oplæringen derfor sporadisk og i en travl hverdag risikerer man, at oplæringen sker i forhold til den konkrete sag – kendt som singulær læring. 

Schelde Frederiksen Consult tilbyder indstationering af en specialkonsulent i aftalte perioder af kortere varighed til oplæring af nye medarbejdere uden praktisk erfaring. Fordelen ved at benytte en specialkonsulent er blandt andet en sikring af, at der sker cirkulær læring (ikke kun læring til løsning af den konkrete sag), at medarbejdernes oplæring sker i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende praksis, og at de øvrige medarbejdere ikke mister arbejdsgejsten, når der kommer nye medarbejdere. 

Oplæringen sker som sidemandsoplæring, hvor der veksles mellem teori og praksis, således at det sikres, at medarbejderen er bevidst om forskellige metoders hensigtsmæssighed i forhold til forskellige problemstillinger. 
Oplæringen sker selvfølgelig i tæt dialog med Jobcentrets ledelse og i fuld overensstemmelse med Jobcentrets administrationsgrundlag og øvrige praksis.

Schelde Frederiksen udarbejder i den forbindelse også introduktionshåndbøger, der afspejler lovgivningens og Jobcentrenes praksis (kompetencefordeling o.l), således at introduktionen til et i øvrigt bredt juridisk område lettes. 

Introduktionshåndbøgerne udarbejdes både i elektronisk udgave og papirudgave.