Profil

Schelde Frederiksen Consult blev etableret i januar 2007 af Louise Schelde Frederiksen.

Louise er uddannet socialrådgiver, life- og businesscoach, jurist og endvidere tilknyttet professionshøjskolen Absalon som Lektor i jura, hvor hun bl.a. udvikler og afholder efteruddannelser på akademi- og diplomniveau og underviser på grunduddannelserne.

Siden 2007 har Schelde Frederiksen Consult tilbudt undervisning, faglig sparring, metodeudvikling og forløb til de danske jobcentre og private aktører. Derudover tilbydes en lang række workshops, rådgivning og mentorordninger til socialrådgivere, privatpersoner, foreninger, krisecentre og virksomheder.

 

Schelde Frederiksen Consult har tilknyttet forskellige konsulenter og fagpersoner i forbindelse med de enkelte aftaler og kontrakter. 

 

Mission

  • Vore ydelser skal skabe bæredygtige løsninger med udgangspunkt i den nysgerrige og ydmyge dialog 
  • Vore ydelser styrker kundens viden om sig selv og dermed kundens mulige udviklingsperspektiver
  • Vore ydelser kombinerer løsning med læring
  • Vi arbejder for, at vore kunder går fra kompetent til excellent, fra best practice til next practice. Vore ydelser sker i dialog og med respekt for kundens muligheder såvel som begrænsning. Vore ydelser bringer kundens maksimale udviklingspotentiale frem, men vi rådgiver aldrig ud over kundens grænse for forandring
  • Vi tror på, og arbejder ud fra, den tværfaglige, helhedsorienterede og forebyggende indsats.
  • Vore ydelser vil til enhver tid, både i kvalitet og pris, være konkurrencedygtige

Vision

Det er Schelde Frederiksen Consults primære vision, at være en af jobcentrenes og private virksomheders foretrukne samarbejdspartnere, når det gælder bæredygtig udvikling af organisationen, nytænkning om kompetence- og kvalitetsudvikling og fremtidsrettede vækstvilkår. Det er derfor vores vision, at yde betydningsfulde bidrag til beskæftigelsesområdets værdiskabende aktiviteter. 
 

Vi ønsker at være ét betydningsfuld videnscenter, når det gælder metoder og metodeudvikling på beskæftigelsesområdet. Vi ønsker at være blandt de 10 mest benyttede kursusudbydere i Danmark, når det gælder undervisning og udvikling indenfor beskæftigelsesområdet.