Værdigrundlag

Engagement

Atmosfæren i Schelde Frederiksen Consult er præget af entusiasme og engagement. Vi gør meget for at støtte op om vore medarbejderes gejst, og det drive tror vi smitter af på kontakten til kunderne og på opgaveløsningerne.

Faglig stolthed og ansvarlighed

Vi bestræber os altid på at blive bedre. Det er vigtigt for os, at vore medarbejdere oplever sig fuldt kvalificeret til opgaverne og ser tilbage på gennemførte opgaver med faglig stolthed og lysten til at lære endnu mere. Derfor arbejder vi løbende med opkvalificering af vore medarbejdere og med, at gøre deres erfaringer operationelle i relation til fremtidige opgaver.

Fællesskab

Hos Schelde Frederiksen Consult sætter vi pris på fællesskabet i alle dets former, både formelle og uformelle, fagligt, socialt og kollegialt. Vi understøtter fællesskabet i vor organisering af det daglige arbejde og lægger vægt på networking både med kolleger på tværs af faggrænser såvel som med kunderne. Vi er optaget af, at inddrage medarbejdernes idéer og tanker i videst mulige omfang i både opgaveløsninger, og i de forandringsprocesser vores virksomhed altid befinder sig i.

Nysgerrighed

Er nysgerrighed en værdi? Det er en værdi og en dyd hos Schelde Frederiksen Consult. Fos os er nysgerrighed fundamentet til udvikling og forandring, at kunne være innovativ og ikke mindst at se muligheder og handle på dem. Det betyder, at vi er nysgerrige på vore kunder, på vore medarbejdere, på vore omgivelser og på det fremadrettede.

Ærlighed

Hos Schelde Frederiksen Consult er ærlighed en væsentlig værdi, internt som eksternt. Vi er dét vi siger, og vi gør dét, vi siger. Det er vigtigt for os, at vore medarbejdere og kunder oplever Schelde Frederiksen Consult som troværdig og oplever relationen som tillidsfuld.